..

Kullanışlı Tmux Komutları

26.10.2021

ön ek -> CTRL + B

ön ek + C -> Yeni oturum oluştur.
ön ek + 0 ya da 1 ... -> oluşturulan oturumlar arasında gezinmek için.

tmux new -s isim -> isim adında bir oturum oluşturur.

tmux ls -> kaç adet açık tmux oturumu olduğunu gösterir.

ön ek + d -> detach (ayırma 'komutlar arka planda çalışmaya devam eder')

tmux attach SAYI -> ilişkilendirilmiş oturum açmak için
tmux attach -t oturum_adı -> oturumun bir adı varsa

ön ek + " -> pencere yatay olarak ikiye bölünür
ön ek + % -> pencere dikey olarak ikiye bölünür

Bölmeler arasında ön ek + yön tuşları ile dolaşılabilir.
Açık bölmelerden birini kapatmak için CTRL + D